Video

Presentation of the monograph. Gallery of Matica Serbian

Promocija knjige "Hronospektri" Danila Vuksanovića, autorke Sonje Jankov, 21. maj 2014. Galerija Matice srpske. Novi Sad.