Kritike

Petar Petrović - Oko moje glave

Ciklus radova mladog novosadskog umetnika Danila Vuksanovića (1973) OKO MOJE GLAVE, već samim nazivom dvosmisleno govori o osnovnoj ideji iz koje se izrodila serija najnovijih ostvarenja, zapravo pedesetak crteža-portreta nastalih tokom protekle godine.

Na prvom mestu, Vuksanović nam saopštava šta može da se desi kada se oko glave jednom radoznalom i pronicljivom umetniku stalno "vrzmaju" raznovrsne ljudske fizionomije, karakteri i naravi. Može da se desi i to, da takva lica "pritiskaju" i zaokupiraju njegovu pažnju do te mere da on mora lično da se pozabavi ili "razračuna" sa njima. Zato je i prvi utisak U Vuksanovićevoj galeriji portreta zapravo utisak o jednoj specifičnoj paradi različitih fizionomija koje odaju različite karaktere.

Drugi smisao naziva izložbe OKO MOJE GLAVE mogao bi se odnositi na samo oko(kao organ čula vida) koje iz glave posmatra, ali i otkriva karaktere i naravi. Ovde je Vuksanović iskoristio priliku da se duhovito poigra sa po jednim okom za svaki portret, ostavljajući ga tako svakoj glavi, kao posmatraču, za (samo)posmatranje.

Ma kako da je u portretskom postizanje sličnosti važno, za Vuksanovića u stvaranju serije ovih portreta nije bilo i presudno. Štaviša, imperativ koji je postavio sebi kada je započeo ovaj cilkus, bio je da kreira iz svakog zamišljenog portreta umetnički objekat za sebe. Samo stvaralačkom aktu je prethodilo pažljivo i analitički tačno zapažanje određene fizionomije čoveka današnjice, ali i čoveka sa večitim vrlinama i manama, nezavisno od vremena u kojem živi. Tako da imamo prilike da meću Vuksanovićevim portretima sretnemo čoveka sa syber – patološkom dijagnozom, zatim profil, različitih profesijani usmerenja poput diktatora, političara, sveštenika, rabina, fratra, svetitelja, pesnika, oficira, akademika, studenta, do konzumenta današnje potrošačke kulture, ispijenog od nezdravog i brzog života. Efekat ove netipične galerije portreta (koja u sebi ima pomalo i groteskno-karikaturalni izraz) posebno je dobio na intenzitetu upravo kroz prepoznatljiv Vuksanovićev hitar, ekspresivan slikarsko rukopis, gde je uočljivoautorovo odlično poznavanje i uvežbano korišćenje različiti tehničkim, tehnološkim i slikarskim metodama.

Odabrani i ptedstavljeni radovi Danila Vuksanovića nazvanih OKO MOJE GLAVE, usklađenih odnosa forme i sadržaja, rezultat su njegovog ozbiljnog i jasno koncipiranog i istraživačkog rada. Ovim je Vuksanović dodatno verifikovao ličnu biografsku legitimaciju slikara koji ne izlazi iz vremena u kojem živi i ne udaljuje se od ljudi koji ga okružuju. Zato je poruka koju ova serija crteža nosi u sebi vrlo jasna, likovno je zrela i idejno zaokružena celina i u nameri u potpunosti ispunila ideju mladog umetnika – ostvariti krajnje lucidnu studiju ljudskih karaktera.

OKO MOJE GLAVE  je još jedan u nizu Vuksanovićevih uspeha koji potvrđuju da se autor polako ali sigurno kreće stazom uspeha.