Vesti

Izložba i predavanje Danila Vuksanovića u SAD

Franklin koledž u Blumingtonu u državi Indijani (SAD), biće mesto je gde će Danilo Vuksanović u septembru 2009. godine održati samostalnu izložbu crteža i grafika. Zahvaljujući poznatoj istoričarki umetnosti i slikarki Svetlani Rakić, inače zaposlenoj u ovoj insituciji, pored izložbe, Vuksanović će održati nekoliko predavanja o srpskoj likovnoj sceni, našoj zemlji i regionu  kao  i praktične časove iz oblasti crteža i slikarstva.

Za tu priliku Vuksanović je pripremio niz crteža proizašlih iz njegovih ranijih ciklusa slika. Naime na ovim radovima nalaze se ćirilična slova, rukopisi, transformacije alfabeta u okviru zadatih, navodnih ograničenja u vidu simbola. Ćirilično pismo svojim piktoralnim bogatstvom govori o svojevrsnoj lepoti srpskog pisma. Svaki od crteža i grafika sobom vuče nagomilano nasledje, nedovoljno rastumačeno, nedefinisano.

Tako, crteži i grafike Danila Vuksanovića teže da ukažu na civilizacijsku vrednost jednog pisma, koje je više nego ostala pisma potisnuto informatičkom ekspanzijom, u vremenu kada niko više ne piše svojeručno, a pisma se odavno šalju elektronski. U ovim radovima sa elementima letrizma, Vuksanović hitro piše po hartiji, gde se iz rada u rad uvidjaju mreže nedorečenog smisla sa prisutnim karakterom alhemijskog rukopisa. Tajna je naslućena u slojevima vekova koji su protutnjali balkanskom poluostrvom i za sobom ostavili snažne uticaje različitih kultura.

Za ovu priliku Vuksanović će odštampati posebnu mapu grafika u ofset tehnici, dok su crteži raznolikih likovnih vrednosti sa specifičnom patinom karakterističnom za staru hartiju, izvedeni u kombinovanoj tehnici.