Vesti

Izložba Danila Vuksanovića u Galeriji Ogranka SANU u Novom Sadu

U ponedeljak, 14. decembra 2015. godine u 18 sati, u Galeriji Ogranka SANU (Novi Sad, Nikole Pašića 6), biće otvorena izložba kolaža Danila Vuksanovića pod nazivom "Assistenza". Na otvaranju izložbe biće emitovan kratki film o slici "Majska skupština" i kolažima na izložbi.

Na slici "Majska skupština", ispod crkvenog neba nalazi se i autoportret Pavla Simića. Slučaj kada umetnik ugradi sopstveni lik unutar mnogoljudne kompozicije i tako uspostavi komunikaciju sa posmatračem, nazvan je u vremenu renesanse Assistenza. Faksimili slike "Majska skupština" elementi su pomoću kojih je izveden ciklus kolaža naslovljen "Assistenza", slikara Danila Vuksanovića. Okrenut istorijskom događaju Danilo Vuksanović se služi postupkom transpozicije postojeće slike čina proglašenja Srpske Vojvodine, koja u današnjem trenutku ima sasvim drugo značenje i važnost. Ciklusom kolaža "Assistenza" autorstvo Pavla Simića prepliće se sa autorstvom Danila Vuksanovića.

Pored kolaža, na izložbi će publika imati priliku da vidi i lentu koju je na Majskoj skupštini 1848. godine nosio Pavle Simić kao i zidni sat koji je pripadao porodici poznatog novosadskog slikara.