Video

Promocija monografije. Galerija Matice srpske

Promocija knjige "Hronospektri" Danila Vuksanovića, autorke Sonje Jankov, 21. maj 2014. Galerija Matice srpske. Novi Sad.