Moji tekstovi o drugim umetnicima i njihovim delima

Dobrivoje Rajić. Grafike

Kulturni centar Novog Sada. Likovni salon, maj 2004.

Grafike Dobrivoja Rajića nanovo putem otisaka formulišu jedno novo specifično viđenje naizgled običnog motiva. Studioznost u pripremi matrica i fokusiranje na samu ideju odlazi u nagoveštaj beskonačnog.

Naime, Dobrivoj Rajić osvežava svojim konceptom ideju da predmet ima višeznačnu dimenziju u grafičko-bojenom smislu. Iako na prvo letimično gledanje ovih grafika imamo asocijaciju na poznate pop-artovske predstave 60-ih godina XX veka, ovi grafički listovi svojom strukturalnom razgibanošću izlaze iz okvira predstave jednog od segmenata potrošačke kulture. Limenka kao motiv, u nebrojenim "predstavama", kao da zbori o mogućim – nemogućim preobražajima. Upravo tako, sam pojam predmetnosti dolazi u prvi plan poimanja i razumevanja ovih grafika.

Valjalo bi reći da u ovom slučaju ili slučajevima konzerva – limenka ima posve ohumanjeni karakter. Samom deformacijom matrice i kontrolisanim utiskivanjem ili nanošenjem količine boje oseća se prisustvo otiska ljudske ruke. Tako otisci analitično vode čistu likovnu priču zaobilazeći klasično štampanje grafike "jedan od jednog"...

Dobrivoj Rajić svojim grafikama "preoblicima" iskoračuje iz domena kratkotrajnog – trenutnog u motivu koji tretira iz lista u list.