Video

TV report about Danilo Vuksanovic

Danilo Vuksanović (1973, Sombor). Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu, smer grafika. Magistrirao je na istoj Akademiji, smer crtanje. Član je međunarodnog muzejskog komiteta (ICOM), Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV) i Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS). Piše likovnu kritiku.