Video

Lecture. Franklin College. USA

Predavanje. Franklin koledž. Blumington. Država Indijana (SAD). Septembar 2009. Samostalna izložba crteža i grafika. Pored izložbe, Vuksanović je održao nekoliko predavanja o srpskoj likovnoj sceni, Srbiji i regionu  kao i praktične časove iz oblasti crteža i slikarstva.