Video

Exhibition. Small art salon. Novi Sad

Samostalna izložba "Future Case" (objekti i slike). Mali likovni salon Kulturnog centra Novog Sada. 27. april - 13. maj 2010. Takođe, bila je izložena i knjiga crteža "Potpisna mapa".