Vesti

Dobro veče, dragi posetioci i dobrodošli na izložbu Faksimili nemuštog

U izlaganju koje sledi reći ću nešto više o sebi i svom radu...

Zovem se Danilo Vuksanović i rođen sam 1973. godine u Somboru, gradu koji se nalazi na severozapadu Srbije. Sombor je grad zelenila, kao i Vašington. U Somboru su osnovane mnoge škole u kojima su se obrazovali srpski kulturni velikani – sveštenici, pisci, kompozitori, slikari, naučnici. Neki od njih danas rade u SAD.

Franklin koledž u Blumingtonu u državi Indijani (SAD), biće mesto je gde će Danilo Vuksanović u septembru 2009. godine održati samostalnu izložbu crteža i grafika. Zahvaljujući poznatoj istoričarki umetnosti i slikarki Svetlani Rakić, inače zaposlenoj u ovoj insituciji, pored izložbe, Vuksanović će održati nekoliko predavanja o srpskoj likovnoj sceni, našoj zemlji i regionu  kao  i praktične časove iz oblasti crteža i slikarstva.

Strana 2 od 2