Kritike

Likovni ciklusi Danila Vuksanovića nikada nisu bili lišeni pažljivo promišljene kontekstualnosti. Njegovi stvaralački krugovi, štedro ispunjeni semantičkim nabojem, doticali su se i nadovezivali tokom godina, često ulazeći u međusobne preplete. Idejne zametke budućih   ciklusa on je ostavljao u dubokim tematskim brazdama prethodnih, ne bi li  u svojim kasnijim radovima mogao da namiri punu žetvu njihovih značenja. Sklon zamašnim stvaralačkim zahvatima, renesansno razbokoren, filozofski kontemplativan, pesnički osetljiv a zanatski dosetljiv, Vuksanović je ne jednom otiskivao svoj čun od pošteno zadobijene, prijatne sigurnosti u okrilju vanredne likovne tehnike, odvažno ga usmeravajući prema drugorodnim, još neosvojenim umetničkim horizontima.

Galerija "Prometej", Novi Sad. Mart 2003.

U odgovoru na nepostavljeno pitanje gde se nahode spodobe i sudbine slikarstva Dragana Bartule, mogao bih spremno da odgovorim da se mogu zamisliti usred ukletih, lotovski shvaćenih prostora grada koji vaspostavlja Danilo Vuksanović. No, ne tek jedino oni, već mnogobrojne naše neostvarenosti, tajnovita snatrenja u kontinentalnoj nam strogoj klimi, nešto hlorofila i - mnogo pepela iz bivših i sadašnjih bitaka i umiranja: grad je kob; čak i Vuksanovićeva. Nije me nimalo iznenadila ispovest Danila Vuksanovića da u pigmentima svoje palete često računa sa pepelom. Upravo taj magični i po mnogo čemu ukleti mineralni otpad metaforički ali i veoma stvarnosno nudi podatak o večitosti materijalnog. O obnovi tih urbanih skeleta nekih otuđenih zdanja i nekih prerušenih zvonika i kula izanđale prošlosti.

Italija, Gualtieri, Sala dei falegnami. Septembar 2008.

Srpski umetnik iz Novog Sada, Danilo Vuksanović u svojim najnovijim radovima bavi se univerzalnim simbolima poznatim u mnogim svetskim civilizacijama, gradeći pritom sliku pomoću nemušto ispisanih slova, u mimohodu prolaznosti. Simboli trougla, kruga i katkad krsta, transformišu se unutar polja koja su omedjena svojom strogom geometrijskom prirodom. U ciklusu crte?a i slika naslovljenog  Ravnica istine vidimo naniže okrenuti trougao, trougao u krugu i slične varijacije. Na šta nam ukazuju pomenuti simboli u ovakvoj, slikarskoj konstelaciji?