Moji tekstovi o drugim umetnicima i njihovim delima

(O najnovijoj izložbi Mladena Marinkova - ZATEZANJE)

Uvrežena je misao da snaga asocijacije umnogome zavisi od naše povezanosti sa prirodom. Zato umetnici svesno i nesvesno, koriste njene zakonitosti svojim osećajem i idejom. Mnoga dela savremene umetnosti karakterom prate prirodno i spontano u izrazu, čineći otklon spram  raznorodnih preterivanja i priča u umetničkom dejstvovanju.

(Simbolika u radovima Svetlane Rakić)
Galerija Udru?enja likovnih umetnika Vojvodine, novembar 2008.

Poput mnogih pojava koje su kopija "bića dva sveta", što jeste i sam čovek, Svetlana Rakić slika drveće i kuće, gradeći dve različite vizure ovih motiva.U širokom rasponu likovnih tretmana, njihovih osnovnih karakteristika, ona svakom novom slikom potvrđuje pravilo da je umetnički čin jedinstven proces, iznova zanimljiv i pun iznenadjenja.

(O fotoprintovima Nine Todorović)
Galerija Udruženja likovnih umetnika Vojvodine, Novi Sad, decembar 2008.

Ciklus foto-printova Nine Todorović indikativno naslovljen Gnezda, saopštava nam vizuelne informacije o svetu koji nastaje, svetu koji tek treba da bude nastanjen u sistemu mnoštva, sistemu novogradnje. Skele i prostori što ih naziremo postaće stanovi u kojima će ljudi u?ivati u blagodetima 21. veka, nesvesni svoga ograničenja kao i mnoga urbana bića pre njih. Plohe se prepliću, kao u ogladalima, sivim, bledo plavim i crnim površima savremene arhitektonske ikonografije.

(O slikama Milete Poštića)
Galerija Ozon, 2007.

U novije vreme slikana predstava poprima raznorodne oblike i korenspondira sa ostalim medijima. Uporedno sa takvim tendecijama postoje umetnici koji slikajući stvaraju novi vizualitet  autonomnog izraza.  Bez obzira koliko je slika u međuvremenu izgubila primarno, po pravilu snažno dejstvo, putem nje je svakako moguće načiniti dovoljno zanimljivu analizu savremenog sveta. Naravno ako su polje slike i materijal kojim se slika adekvatni  i dovoljni za ostvarivanje  budne slike, slike 21. veka.