Kritike

Na savremenoj Srpskoj likovnoj sceni danas je malo slikara, koji su, kao Danilo Vuksanović (1973, Sombor), akademski slikar iz Novog Sada, tako ubedljivo stupili na njeno užareno konkurentsko tlo i, još ubedljivije, na njemu obeležili svoju orginalnu autorsku deonicu. Prilozi za tu tvrdnju, nalaze se u registrima i spiskovima slika, koje je dosada mladi Vuksanović, samostalno ili grupno, izlagao u zemlji i inostranstvu.

O novim radovima Danila Vuksanovića
Galerija Kulturnog centra, Bačka Palanka, decembar 2007 - januar 2008.

Najnoviji ciklus radova Danila Vuksanovića, slikara iz Novog Sada bavi se specifičnim problemom slike u onom momentu kada poleđina slike postaje lice (zakačaljka je sada za promenu napred, sa lica rada). Naime, ispisujući nemušte simbole i tekstove po slepim ramovima u kojima gotovo uvek postoji i krst, upisan i jednakostraničan, autor sugeriše na univerzalne motive toliko poznate iz istorije umetnosti. Zato, na ovim radovima aplicirana piramida jeste asocijacija pognute glave Isusa Hrista, njegovog pada i uskrsnuća, istovremeno.

Nakon deset godina aktivne prisutnosti na umetničkoj sceni Srbije i izlaganja u Italiji (Karpi, MO) decembar 2006. godine, Danilo Vuksanović ide ka svom novom ciklusu i ponovo teži da modifikuje svoj likovni rukopis. U međuvremenu je odlučio da revidira  na drugačiji način  svoj grafički i crtački opus, u meri koja je moguća i adekvatna za realizaciju. Naime, na poziv da izlaže u Vranju, odabrao je 25 grafika i crteža od 1996-2005. godine. Ove grafike i crteži nikada dosada nisu izlagani i u tom smislu predstavljaju jedan drugi mogući presek umetnikovog delovanja.