Kritike

Jul 2011, Beograd

Najnoviji ciklus radova na papiru u kombinovanoj tehnici  i ulja na platnu novosadskog multimedijalnog umetnika Danila Vuksanovića rezultat su dugotrajnog i  kompleksnog stvaralačkog procesa. Faktori kao što su poreklo, porodica, obrazovanje, nacionalni identitet i drugo u aktuelnom socio - političkom okruženju, doprineli su da umetnik jasno definiše svoje stavove po pitanju " slučajeva" koje razmatra i predočava našoj pažnji. Za ovog višestruko talentovanog umetnika srednje generacije , reč je bitno sredstvo izražavanja u pisanoj i likovnoj komunikaciji u kojoj neguje narativno -
ekspresivan pristup.

Okrećući leđa
Mali likovni salon, Kulturni centar Novog Sada,  april – maj 2010.

Nepredvidivo, ali dosledno, najnovije slike Danila Vuksanovića predstavljaju knjige. "Rukopisanje" kojim se autor pretežno bavio, slike koje je ispisivao proteklih godina, sad su skrivene ispod korica, a one se nekako šeretski naherile, nabrekle od težine reči i svega onog u njima napisanog.

Intresovanje za odnos slike i teksta nije nešto novo u radu novosadskog slikara i restauratora Danila Vuksanovića. Ipak, najnovija serija crteža i digitalnih printova predstavljena nazivom "Faksimili nemuštog" ide korak dalje - ona polazi od slova koje više nije samo osnova pisanog jezika, već likovni entitet koji priča priču i u domenu vizuelnog.