Kritike

Ciklus radova mladog novosadskog umetnika Danila Vuksanovića (1973) OKO MOJE GLAVE, već samim nazivom dvosmisleno govori o osnovnoj ideji iz koje se izrodila serija najnovijih ostvarenja, zapravo pedesetak crteža-portreta nastalih tokom protekle godine.

Među mnogim mladim, otresitim, darovitim i pažnje vrednim likovnim stvaraocima koji su tokom poslednje decenije završavali studije, u izuzetno teškim uslovima i sa osećanjem neizvesnosti za svoj budući život i rad, uprkos mnoštvu različitih naravi i usmerenja, jedan poseban kvalitet se provlači kao zajednički imenitelj. U pitanju je njihovo uporno nastojanje da što pre izgrade jedan samosvojan i autentičan umetnički izraz, naravno ne mireći se nipošto sa postojećim stanjem stvari. Zato ih njihova mladalačka znatiželja, kao i sklonost da smelo istražuju i hrabro nastupaju, brzo vodi rešenjima u kojima se lični doživljaj saopštava kroz sopstvenu formu. Ako se ima u vidu činjenica da medju našim mladim likovnim stvaraocima doista ima mnogo nestrpljivih koliko i radoznalih, sklonih avangardnim izletima u neispitane prostore duha i materije, koji nepokolebljivo veruju u neprekidan razvoj i napredak umetnosti, onda nikako ne iznenadjujeto što iste odlike krase i mladalački ambiciozno nastupanje novosadskog slikarskog poletarca Danila Vuksanovica.

Pred nama se nalaze slike Danila Vuksanovića koje u vrtlogu teže da dokuče svetlost. Na njima usamljeni jahači gledaju ka izlazećem Suncu. Ispred njih se nalazi okrugli štit. Štit simbolizuje otklon spram atributa "novog doba" koji ugrozavaju čovekov slobodni duh.

Strana 7 od 7